Oktatói/Képzési mobilitás

Általános leírás

Pályázható időtartam: 2 nap – 2 hónap

Oktatási célú mobilitás:
- Ennek keretében a felsőoktatásban oktató személyek külföldi felsőoktatási partnerintézményben taníthatnak.
- Az oktatási célú mobilitás bármilyen szak(ok)/tudományterület(ek) esetében támogatható.
- Minimum heti 8 óra oktatási tevékenységet kell igazoltatni a fogadó felsőoktatási intézményben.


Képzési célú mobilitás:
A felsőoktatásban oktatási és nem oktatási munkát végző személyzet szakmai fejlődése támogatható az alábbi tevékenységi körök esetén:
- részvétel képzéssel foglalkozó külföldi eseményeken (konferencia részvétel nem támogatható!)
- szakmai látogatás/megfigyelés (kapcsolatépítés, tanulmányút)
- részvétel külföldi felsőoktatási partnerintézmény vagy egyéb érintett külföldi szervezet által szervezett képzésen (pl. nyelvkurzus, továbbképzés)
Pályázható intézmények: felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, vállalkozások, nonprofit szervezet, egyesületek, alapítvány, ..
Erasmus kétoldalú szerződés a fogadó intézettel nem feltétel.
Oktatási tevékenység nem feltétel.

 

Pályázati feltételek

Pályázati feltétel:
Munkaviszony a küldő egyetemmel.

Pályázat beadásához szükséges dokumentumok     

A pályázatot a kari ERASMUS koordinátorhoz kell benyújtani. A benyújtott pályázatot a Kar ERASMUS Bizottsága bírálja el.

A pályázat beadásához szükséges dokumentumok:
- Pályázati űrlap, mely tartalmazza a tervezett tevékenységet.
- A fogadó féllel egyeztetett szakmai program (1 aláírt példány, melyben a fogadó fél adatai is ki vannak töltve – elektronikus változat szkennelt aláírással is elfogadható).
- Oktatói célú mobilitás esetén: Staff mobility agreement for teaching
- Képzési célú mobilitás esetén: Staff mobility agreement for training
- Támogatási szerződés (2 nyomtatott, aláírt példány, miután a pályázó a zöld, az Erasmus koordinátor a sárga háttérszínnel jelölt részeket kitöltötte)

Teendők a kinntartózkodás során:
- A Staff mobility agreement aláíratása a fogadó féllel, amennyiben a pályázat beadása előtt nem történt meg
- A fogadó intézettől igazolás kérése a kinntartózkodásról (Certificate of attendance)

Teendők a hazaérkezést követően:
- A fogadó fél aláírásával ellátott Staff mobility agreement, valamint a Certificate of attendance eljuttatása a Kari Erasmus koodinátorhoz
- 30 napon belül az online kérdőív kitöltése (a Tempus küldi emailben az ösztöndíjas számára)

Támogatás mértéke

Letölthető pályázati dokumentumok:

- Pályázati űrlap

- Támogatási szerződés

- Staff mobility agreement for teaching

- Staff mobility agreement for training

- Certificate of attendance