Szakmai gyakorlat

Általános leírás

Pályázható időtartam: 2-12 hónap.
Pályázható intézmények: felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, cég, mérnöki iroda.
Erasmus kétoldalú partnerségi szerződés a fogadó féllel nem feltétel.
A fogadó felet a hallgató választja és szervezi meg a gyakorlatot.
A szakmai gyakorlat az itthoni tanulmányi kötelezettségbe beszámítható.
Egy hallgató tanulmányainak egyes periódusaiban (BSc, MSc, PhD) maximum 12 hónap időtartamban részesülhet ERASMUS ösztöndíjban.

 

Pályázati feltételek

Pályázhat a SOE-EMK mindazon hallgatója, aki:

- az Egyetemmel a pályázat beadásakor hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül (frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben)
- jó tanulmányi átlageredménnyel rendelkezik (felsőbb évfolyamosok esetében)
- magas szintű, komplex, minimum B2 nyelvtudással rendelkezik angol nyelvből, vagy a fogadó intézmény nyelvéből.
- az ERASMUS mobilitási ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézmény beiratkozott hallgatója, és diplomáját/oklevelét sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte meg (ez a kitétel nem vonatkozik a friss diplomát szerzett hallgatókra)
- alap- vagy másoddiplomás, illetve PhD képzésben vesz részt a küldő intézményben,
- nappali, esti vagy levelező tagozaton tanul a küldő intézményben,
- magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik.

Pályázat beadásához szükséges dokumentumok     

A pályázat beadásához szükséges dokumentumok:

- kitöltött pályázati űrlap

- angol nyelvű europass önéletrajz

- motivációs levél (a hallgató érdeklődési köréről, motivációjáról max. egy egyoldalas leírás, tématerv) magyar és idegen nyelven,
- nyelvismeret igazolása,
- hiteles leckekönyv-másolat.

A hallgató feladata a fogadó intézmény kiválasztása, a velük való kapcsolatfelvétel és meggyőződés a fogadókészségről.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- TDK tevékenység
- a szak egy oktatójának ajánlóleveleA pályázatot a kari ERASMUS koordinátorhoz kell benyújtani. A benyújtott pályázatot a Kar ERASMUS Bizottsága bírálja el.

A pályázat elnyerése utáni teendők

A pályázat elnyerése utáni teendők:
Tájékozódás a fogadó intézmény tevékenységéről, fogadókészségről.
A szakmai program egyeztetése a leendő konzulenssel.
Jogosultság esetén szociális támogatás igénylése
Az utazás előtt legalább 1 hónappal a hallgató köteles jelentkezni a Kari Erasmus koordinátornál a regisztrációhoz kapcsolódó adminisztratív ügyek intézése érdekében.
A Learning agreement for trainees (=Tanulmányi szerződés) formanyomtatvány Before the mobility részének kitöltése, leadása program (1 aláírt példány, melyben a fogadó fél adatai és a velük egyeztetett szakmai program is ki van töltve – elektronikus változat szkennelt aláírással is elfogadható)
A Hallgatói Támogatási szerződés kitöltése, leadása (2 nyomtatott, aláírt példányban, miután a pályázó a zöld, az Erasmus koordinátor a sárga háttérszínnel jelölt részeket kitöltötte)
A szállásfoglalás és biztosítás intézése a hallgató feladata.

Teendők a kinntartózkodás során:
- A Learning agreement During the mobility részébe kell beírni a felmerülő módosításokat (ha van). A Before the mobility részt már nem szabad utólag módosítani.
- A kinntartózkodás végén Learning agreement After the mobility részének kitöltése, aláíratása a fogadó féllel.
- A Learning Agreement egyetlen szerződés, melynek több része van, és csak a Before the mobility és az After the mobility összes fél általi aláírásával együtt érvényes.

Teendők a hazaérkezést követően:
- A fogadó fél aláírásával ellátott Learning agreement leadása a Kari Erasmus koodinátornak
- Fél oldalas írásbeli beszámoló leadása a Kari Erasmus koodinátornak fényképekkel kiegészítve
- 30 napon belül az online kérdőív kitöltése (a Tempus küldi emailben az ösztöndíjas számára)

 

Támogatás mértéke

A támogatás magában foglalja az utazást, külön útiköltség hozzájárulás nem pályázható.
A rászoruló hallgatók esetében szociális támogatás igényelhető.
Támogatási összegek

                 

                 

Letölthető pályázati dokumentumok:

- Pályázati űrlap

- Learning agreement for trainees

- Hallgatói Támogatási szerződés