Tanulmányi mobilitás

Általános leírás

A hallgató a választott külföldi egyetemen 1, max. 2 szemeszter elvégzésére pályázhat (2-12 hónap időtartamban).
A külföldi egyetemen végzett tanulmányok az itthoni tanulmányi kötelezettségekbe beszámíthatók, elismertethetők.
Egy hallgató tanulmányainak egyes periódusaiban (BSc, MSc, PhD) maximum 12 hónap időtartamban részesülhet ERASMUS ösztöndíjban.
Csak azok a külföldi felsőoktatási intézmények pályázhatók, melyekkel az EMK kétoldalú partnerségi megállapodással rendelkezik.

Pályázati feltételek

Pályázhat a SOE-EMK mindazon hallgatója, aki:- az Egyetemmel a pályázat beadásakor és a megcélzott időszakban folyamatos hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül,
- már elvégezte tanulmányai első évét (két lezárt félévvel rendelkezik),
- jó tanulmányi átlageredménnyel rendelkezik,
- az ERASMUS mobilitási ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézmény beiratkozott hallgatója, és diplomáját/oklevelét, sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte meg,
- alap- vagy másoddiplomás, illetve PhD képzésben vesz részt a küldő intézményben,
- nappali, esti vagy levelező tagozaton tanul a küldő intézményben,
- magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik.

Pályázat beadásához szükséges dokumentumok     

A pályázat beadásához szükséges dokumentumok:
- kitöltött pályázati űrlap
- angol nyelvű europass önéletrajz
- motivációs levél (a hallgató érdeklődési köréről, motivációjáról max. egy egyoldalas leírás, tématerv) magyar és idegen nyelven,
- nyelvismeret igazolása,
- hiteles leckekönyv-másolat.

A pályázat összeállítása során a hallgató köteles tájékozódni a fogadó egyetem honlapján a kurzusokról, az oktatás nyelvéről és a regisztráció menetéről, határidejéről.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- TDK tevékenység
- a szak egy oktatójának ajánlólevele

A pályázatot a kari ERASMUS koordinátorhoz kell benyújtani. A benyújtott pályázatot a Kar ERASMUS Bizottsága bírálja el

Pályázható felsőoktatási intézmények listája     

Pályázható felsőoktatási intézmények listája

A pályázat elnyerése utáni teendők

Tájékozódás a fogadó intézmény honlapján az aktuális kurzusokról, a regisztráció menetéről, határidejéről.
Jogosultság esetén kiegészítő támogatás igénylése
A regisztráció határideje előtt legalább 1 hónappal a hallgató köteles jelentkezni a Kari Erasmus koordinátornál a regisztrációhoz kapcsolódó adminisztratív ügyek intézése érdekében.
A Learning agreement for studies (=Tanulmányi szerződés) formanyomtatvány Before the mobility részének kitöltése, leadása
A Hallgatói Támogatási szerződés kitöltése, leadása (2 nyomtatott, aláírt példányban, miután a pályázó a zöld, az Erasmus koordinátor a sárga háttérszínnel jelölt részeket kitöltötte)
A szállásfoglalás és biztosítás intézése a hallgató feladata.

Teendők a kinntartózkodás során:

A felvett tárgyak listájának véglegesítése. A Learning agreement During the mobility részébe kell beírni a felmerülő módosításokat. A Before the mobility részt már nem szabad utólag módosítani.
A kinntartózkodás végén Learning agreement After the mobility részének kitöltése, aláíratása a fogadó féllel.
A Learning Agreement egyetlen szerződés, melynek több része van, és csak a Before the mobility és az After the mobility összes fél általi aláírásával együtt érvényes.

Teendők a hazaérkezést követően:

A fogadó fél aláírásával ellátott Learning agreement leadása a Kari Erasmus koodinátornak
Fél oldalas írásbeli beszámoló leadása a Kari Erasmus koodinátornak fényképekkel kiegészítve
30 napon belül az online kérdőív kitöltése (a Tempus küldi emailben az ösztöndíjas számára)

Támogatás mértéke

A támogatás magában foglalja az utazást, külön útiköltség hozzájárulás nem pályázható.
A rászoruló hallgatók esetében szociális támogatás igényelhető.
Támogatási összegek 

Pályázat fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók kiegészítő támogatására                

Kiegészítő támogatás igénylése

Letölthető pályázati dokumentumok:

- Pályázati űrlap
- Learning agreement for studies
- Hallgatói Támogatási szerződés
- Pályázható felsőoktatási intézmények listája